ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

  1. Регистрацията или осъществяването на достъп до информация, намираща се на сайта на бизнес мрежата* www.openmindinaction.org, се счита за приемане на настоящите условия.
  2. ЦУОМ поддържа настоящия уебсайт, за да даде възможност на членовете си да регистрират техните бизнес нужди (необходимост от проекто-партньорство, оутсорсване и/или финансиране), като не носи отговорност за съдържанието на уебсайта, включително за достоверността и точността на данните, предоставени от организациите - членове.
  3. ЦУОМ не носи отговорност за евентуалните спорове между организации по повод търговските отношения, възникнали с посредничеството на бизнес мрежата на ЦУОМ.
  4. ЦУОМ има право да използва информацията, предоставена от организациите в бизнес мрежата, включително с образователна цел, при съответното заличаване на посочените конкретни данни и цени.
  5. ЦУОМ не носи отговорност за вреди, включително такива, причинени върху софтуера или хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством уебайта.
  6. ЦУОМ не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи.
  7. ЦУОМ не носи отговорност за евентуални проблеми или прекъсване на достъпа до уебсайта, дължащи се на причини, извън неговия контрол.
  8. При неизпълнение на поетите задължения и едностранно прекратяване на текущ проект от възложителя, както и по изрична молба на неудволетворения изпълнител, то тогава организацията възложител ще бъде добавена към черния списък на ВЕО

*бизнес мрежата е собственост на ЦЕНТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ - ОУПЪН МАЙНД ЕООД (ЦУОМ)